Hindi sinagot ni Lani ang kanyang mangliligaw pero nagpakantot naman!


Comments are closed.